ครบจบในที่เดียว! ‘รัฐบาล’ ชวน ปชช.–ผู้ประกอบการ ใช้บริการ e-Service ภาครัฐ 725 งานบริการ

Government-invites-people-use-e-Services-from-the-government-sector-725-services-SPACEBAR-Hero.jpg
 • รัฐบาลเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการ ใช้บริการ e-Service ภาครัฐ
 • สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวม 725 งานบริการ ครอบคลุมงาน 3 ด้าน
 • บริการเพื่อประชาชน แรงงาน และ บริการผู้ประกอบธุรกิจ/เอสเอ็มอี ไว้ให้ครบจบในที่เดียว
Share with trust
ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รองโฆษกรัฐบาล) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ นำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้สำหรับบริการ รวมถึงการปรับปรุงระบบการติดต่ออนุญาตต่างๆ ให้อยู่ในรูปบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เพื่ออำนวยความสะดวกลดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 

โดยล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้รวบรวมระบบบริการ e-Service ที่ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐได้พัฒนาขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ไว้ในที่เดียวรวม 725 งานบริการ ครอบคลุมงานบริการ 3 ด้านหลัก ซึ่งรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการเลือกใช้บริการได้ เพียงคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ลิงค์ http://bit.ly/3veQn5L หรือสแกนคิวอาร์โค้ด แล้วเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ 

รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า e-Service ภาครัฐทั้ง 725 งานบริการ แยกเป็นบริการ 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย
ด้านที่ 1 งานบริการเพื่อประชาชน รวม 82 บริการ แยกเป็นงานบริการย่อยอีก 8 ด้าน ได้แก่
 1. ด้านสวัสดิการภาครัฐและการขอความช่วยเหลือ 10 งานบริการ
 2. ด้านการขนส่ง คมนาคม และการเดินทาง 13 งานบริการ
 3. ด้านที่ดิน ภาษี และธนาคาร 10 งานบริการ
 4. ด้านสาธารณูปโภคและการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ 11 งานบริการ
 5. ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 15 งานบริการ
 6. ด้านการสอบ การศึกษา 4  งานบริการ
 7. ด้านทะเบียนราษฎรและตรวจสอบข้อมูล 16 งานบริการ
 8. ด้านสุขภาพ 3 งานบริการ 
ด้านที่ 2 บริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำรวม 98 งานบริการ แยกเป็นงานบริการย่อย 4 ด้าน ได้แก่
 1. บริการด้านประกันสังคม 12 งานบริการ
 2. ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการฝึกอบรม 15 งานบริการ
 3. บริการด้านการขึ้นทะเบียนและการขอใบประกอบวิชาชีพ 39 งานบริการ
 4. ด้านการสอบ การศึกษา 32 งานบริการ 
ส่วนด้านที่ 3 งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs รวม 545 งานบริการ แยกเป็นงานบริการย่อย 6 ด้าน ได้แก่
 1. ด้านการขออนุญาตและจดทะเบียน 248  งานบริการ
 2. ด้านการขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 68 งานบริการ
 3. งานบริการด้านสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า 9 งานบริการ
 4. ด้านการเงิน ภาษี และสิทธิประโยชน์ 82 งานบริการ
 5. บริการด้านการส่งออก-นำเข้า 86 งานบริการ
 6. ด้านการรับรองมาตรฐานและตรวจสอบข้อมูล 52 งานบริการ