พื้นที่ EEC เนื้อหอม ต่างชาติแห่ลงทุน 2 เดือนแรก กว่า  2,078  ล้านบาท

Economy–EEC–Thailand -Industry-FDI-SPACEBAR-Thumbnail.jpg
  • นักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่  EEC  เพิ่ม 
  • บริการด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจวิศวกรรมยานยนต์ รั้งอันดับหนึ่ง
Share with trust
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หรือบอร์ด  EEC  เร่งขับเคลื่อนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในพื้นที่  EEC  เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย ล่าสุดรายงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่  EEC  ของนักลงทุนต่างชาติเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่  EEC  เพิ่มอีกจำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ19 ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด โดยมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่  EEC กว่า 2,078 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของเงินลงทุนทั้งหมด  

ทั้งนี้ จำแนกเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 7 ราย ลงทุน 1,352 ล้านบาท, จีน 5 ราย ลงทุน 529 ล้านบาท, ไต้หวัน 3 ราย ลงทุน 37 ล้านบาท และประเทศอื่นๆ อีก 6 ราย ลงทุน 160 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ลงทุน เช่น บริการทางวิศวกรรมด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจวิศวกรรมยานยนต์, บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนโลหะ และชิ้นส่วนพลาสติก และการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น เพื่อค้าส่งในประเทศ เป็นต้น