แบงก์ชาติ กำหนด 5 พ.ค. 66 ให้สถาบันการเงิน ‘หยุด’ กรณีพิเศษ

BOT-set-5-May-2023-Special-Holidays-Financial-Institutions-SPACEBAR-Hero.jpg
  • ชาวแบงก์ ได้หยุดเพิ่ม ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 หลังแบงก์ชาติเปิดทางกรณีพิเศษ
  • ชี้เพื่อให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ
Share with trust
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จึงประกาศให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ
BOT-set-5-May-2023-Special-Holidays-Financial-Institutions-SPACEBAR-Photo01.jpg
Photo: BOT-set-5-May-2023-Special-Holidays-Financial-Institutions-SPACEBAR-Photo01.jpg